جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:بج بج دینه رنگ اوسانه ،همساده همسادیه دینه فند اوسانه(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:بج بج دینه رنگ اوسانه ،همساده همسادیه دینه فند اوسانه(صوتی)

برنج، برنج را می بیند رنگ بر می دارد ،همسایه، همسایه را می بیند حقه بازی یاد می گیرد.