جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:ای سال بوشوم به طارم هف سال گرمی دارم(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:ای سال بوشوم به طارم هف سال گرمی دارم(صوتی)

یک سال رفتم به طارم ،هفت سال گرمی دارم.