جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:انه پلایه آفتاب پزه،انه قاتوقه متاب(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:انه پلایه آفتاب پزه،انه قاتوقه متاب(صوتی)

برنج او را آفتاب می پزد،خورشت او را مهتاب.