سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

ضرب المثل های گیلان:امسال چی چی نی پارسال چی چی نیه گه جین جیره جیسک(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:امسال چی چی نی پارسال چی چی نیه گه جین جیره جیسک(صوتی)

گنجشک امسال به گنجشک پارسال می گوید :فسقلی