رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

ضرب المثل های گیلان:آفتاب به آفتاب چهل قدم راکونه(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:آفتاب به آفتاب چهل قدم راکونه(صوتی)

یعنی:از این آفتاب به آن آفتاب فقط چهل قدم بر می دارد(از تنبلی).