جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

ضرب المثل های گیلان:اسب پییشکشی گاز کی نیگا کودن ناره(صوتی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرب المثل های گیلان:اسب پییشکشی گاز کی نیگا کودن ناره(صوتی)

دندان اسب پیشکشی که نگاه کردن ندارد.