ضدعفونی خاک پوششی قارچ

برای از بین بردن عوامل زنده زیان آور مانند حشرات ، قارچ ها ،نماتدها ،باکتری ها وغیره لازم است خاک پوششی ،پاستوریزه شود بنابراین در مراکزی که امکان استفاده از بخار آب گرم وجود داشته باشد معمولاً خاک پوششی را به مدت 6 ساعت با بخار آب در حرارت 60درجه سانتیگراد پاستوریزه می نمایند ودر سطح محدود می توان از فرمالین برای ضدعفونی خاک استفاده کرد که برای این منظور خاک پوششی را در لایه ای به قطر 15 سانتی متر در روی زمین صاف وسیمانی پهن نموده وروی آن فرمالین 4% پاشیده می شود وسپس لایه دوم وسوم انجام می گیرد وفرمالین پاشی انجام می گیرد سپس بلافاصله بر روی آن پلاستیک کشیده وبعد از 2الی 3روز گاز فرمالین کاملاًٌدر لایه های خاک نفوذ کرده وآن را استریل می کند معمولاً برای ضدعفونی یک متر مکعب خاک پوششی حدود 600 الی 700 میلی لیتر فرمالین 37% در 10لیتر آب نیاز است .خاک پوششی که بوسیله فرمالین ضدعفونی می شود باید فاقد هرگونه کلوخ بوده ودارای رطوبت مناسب باشد 0 نه زیاد خشک ونه زیاد مرطوب بطوری که باعث به هم چسبیدن ذرات خاک شود ) در طی مدت زمان استریل کردن درجه حرارت خاک پوششی باید بین 18 الی 24 درجه سانتی گراد باشد پس از اتمام عملیات استریل وقبل از استفاده خاک پوششی باید کاملاً تهویه شود به گونه ای که هیچ اثری از گاز فرمالین در ان دیده نشود .خاک پوششی قبل از استفاده باید دارای رطوبت مناسب وکافی باشد وجود رطوبت اضافی در خاک پوششی عمل پخش آن را در سطح بستر مشکل ساخته وکمبود رطوبت نیز باعث بروز مشکل در مرحله پنجه دوانی ونفوذ قارچ در خاک پوششی می شود در صورت خشک بودن خاک لازم است با احتیاط کامل آب پاشی روی خاک پوششی صورت گیرد تا شرایط لازم برای رشد قارچ فراهم شود معمولاً برای اندازه گیری مقدار رطوبت خاک پوششی قبل از مصرف آن را با دست آزمایش می کنند به این صورت که مقداری خاک را بین دوانگشت شست وسبابه فشار می دهند اگر خاک در اثر فشار دو انگشت به هم چسبید ، ولی هیچگونه آبی از آن خارج نشد رطوبت مناسب است خاک پوششی را معمولاً به قطر 4 الی 5 سانتی متر  بر روی سطح کمپوست قارچ پخش می کنند وباید از خشک شدن سطح خاک پوششی جلوگیری نمود.
گوینده:پوران حاجتی