صندوق مرقد

معمولاً بر قبر امام زاده ها یا قدسیان صندوق می گذاشتند این صندوق که ساده ترین نوع مرقد است معمولاً چوبی است وبزرگ وکوچک دارد .ساده ترین نوع این صندوق ها همان صندوق معروف به بج انباری است که پیش تر در خانه های روستایی نگه داری می شد ومحل نگهداری برنج ونوع کوچک وبزرگ داشت که در نوع بزرگ معمولاً حبوبات وبنفش نیز نگاه می داشتند .

استادکار نجار هرچه بیشتر روی صندوق مرقد کاری می کرد وهنر به خرج می داد ، به همان نسبت ارزش هنری مرقد امام زاده بالا می رفت .جنس چوب صندوق مرقدهای منبت کاری شده وکتیبه دار ، از درخت آزاد است که سالها سالم مانده و بید نمی زند .گاه براین صندوق ها چنان کنده کاری زیبایی صورت گرفته که بی اختیار تحسین بیننده را بر می نگیزد ، بویژه آنکه آیه های قرآنی به صورت کتیبه در گلوگاه صندوق به خط خوش نسخ یا نستعلیق حک شده باشد صندوق مرقد در اغلب بقاع با پارچه پوشانده شده است وزائر به نوع آن توجه ندارد ، بلکه معمولاً به تزئینات روی مرقد توجه می کند رسم است که بر روی مرقد بقاع متبرکه ای که مدفن سادات یا امام زاده ها است ، پارچه ی سبز می کشند وبر مرقد قدیسانی که از مشایخ وبزرگان دینی غیر سادات باشند ، پارچه ای سفید قرار میدهند گاهی نیز پارچه ای سیاه وگاهی پارچه های الوان به رنگ های سبز وسفید وصورتی ونیلی بر روی صندوق می کشند .گاخی نیز به جای پارچه ی سبز از سال سبز استفاده می کنند ، واین بستگی به نذر ونیاز در بقعهی متبرکه پاک ده از توابع جیرنده که مدفن امام زادگان طیب وطاهر از پسران امام موسی کاظم ( ع) می باشد ، روی صندوق را با پارچه های رنگی وروسری های الوان ابریشمی تزئین کرده اند .گاهی تعداد این پارچه ها وروسری ها به قدری است که حجم قابل ملاحظه ای از پوشش مرقد را در بر می گیرد در لو رود از توابع کجید در بقعه اما زادگان عیسی وشعیب ، صندوق مرقد ساده است ، ولی به جای شال سبز بر روی آن پارچه ی سفید وتورهای گل دار انداخته اند در امام زاده اشرف الدین ، واقع در چمل عمارلو ، وسط صحن یک صندوق چوبی است که اطراف آن را با نرده محصور کرده اند وبرانها نخ های ابریشمی ورنگی بسته اند .