سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

صرع و مدرسه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صرع و مدرسه

صرع و مدرسه


مي دانيم مدرسه در زندگي بچه ها نقش حساس و مهمي دارد و اين عجيب نيست که خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به صرع راجع به آن سئوالات فراوان داشته باشند . همچنين اولياي مدرسه که در زمان عدم حضور والدين مسئوليت اين بچه ها را بعهده دارند .

هر کس با فرزند شما سروکار دارد ، از راننده سرويس گرفته تا معلم و ناظم مدرسه مي بايستي اطلاعاتي راجع به مشکل فرزند شما داشته باشد .

سئوال اين است يا مدرسه بايد راجع به صرع دانش آموز مبتلا اطلاع داشته باشد ؟

اگر به سلامت فرزند خود اهميت مي دهيم حتماً بايستي اطلاعات درستي را به اولياي مدرسه بدهيم .

بي توجهي به اين موضوع با عدم اهميت اولياي مدرسه به مشکل صرع دانش آموزان مبتلا مي تواند خطرساز باشد.

بديهي است اطلاعات درست و علمي اولياي مدرسه راجع به صرع در عکس العمل آنها در زمان حمله مي تواند کمک مؤثري باشد . چه در جهت درمان کمکهاي اوليه و چه در جهت تشخيص به موقع و جلوگيري از عوارض بعدي .

در اينجا ضمن تأکيد بر آموزشهاي اوليه اولياي مدرسه راجع به اختلال صرع توضيح مختصري راجع به نحوه اطلاع رساني والدين به مدرسه و گزاش مشکلات فرزند مبتلا به صرع را ارائه مي دهيم .

دقيقاً چه نکاتي را مدرسه بايد راجع به دانش آموز مبتلا به صرع بداند ؟

ابتدا مي بايستي سطح اطلاعات اولياي مدرسه را راجع به اين اختلال ارزيابي کرد . اگر اطلاعات در سطح قابل قبول نيست بهتر است از پايه نکات اصلي را بطور کلي در مورد اختلال صرع توضيح و آموزش داد و سپس راجع به مشکل خاص دانش آموز مبتلا خانواده بيمار مي بايستي اطلاعات ذيل را در اختيار مدرسه بگذارند يا به عبارتي مدرسه بايد اين اطلاعات را از والدين براي هر دانش آموز مبتلا به صرع بداند .

صرع دانش آموز مبتلا چگونه است ؟ ( چگونگي حملات فرد مبتلا را بيد پرسيد )

يا حمله صرع اين دانش آموز قبل از اينکه آغاز شود علائم خبردهنده و هشداردهنده دارد ؟  اگر دارد آن علائم چيست ؟

حمله تشنجي چه مدت طول مي کشد ؟

فرد مبتلا چه مدت زمان براي برگشت به حال عادي پس از حمله نياز دارد . به عبارتي چه مدت بعد از حمله بايد استراحت کند ؟

چه اقدامات کمکي اوليه هنگام حمله نياز دارد ؟

چند بار حمله در هفته يا ماه رخ مي دهد ؟

عوامل مستعدکننده يا ايجادکننده اي که احتمالاً موجب حمله مي شود در مورد دانش آموز مذکور کدامند ؟

آيا دانش آموز مبتلا ، دارويي مصرف مي کند ؟ يا در روز چند قرص بايد بخورد ؟ اطلاعات کافي راجع به چگونگي مصرف دارو در مدرسه را بايستي اولياي مدرسه بدانند .

همچنين بهتر است عوارض داروهاي مصرفي را نيز به اولياي مدرسه هشدار داد و مي بايستي از چگونگي آن اطلاع داشته باشند .

چه عکس العملي را والدين هنگام حمله از اولياي مدرسه انتظار دارند ؟ يا دانش آموز را به خانه برگردانند ، به اورژانس انتقال دهند ،‌با پزشک تماس بگيرند و يا صبرکنند تا به حال اوليه برگشته و سپس به کار خود ادامه دهد ؟

همچنين لازم است والدين اگر اطلاعاتي راجع به نحوه تحصيل فرزند خود دارند و به توصيه پزشک معالج محدوديتهايي را براي نوع درس و فعاليت فيزيکي بايستي انجام گيرد در اختيار مدرسه گذارند . در واقع هر گونه مراقبت و نظارتي که توصيه شده است در اختيار اولياي مدرسه قرار دهند .

اطلاعات لازم راجع به صرع را والدين يا اولياي مدرسه از کجا بدست آورند ؟

در تمام دنيا دادن اين اطلاعات بعهده انجمن صرع است . خوشبختانه در کشور ما نيز پس از تأسيس انجمن صرع مي توان اطلاعات لازم را از انجمن بطريق حضوري ، مشاوره ، مکاتبه اي و پستي بدست آورد . بديهي است انجمن صرع ايران وظيفه دارد به پرسشهاي شما پاسخ دهد و در يافتن آنها به شما کمک نمايد .

دارو و مدرسه

اگر دانش آموزي مي بايست در بين روز دارو مصرف کند چه تصميمي مي گيريد ؟ مسئوليت مصرف دارو را بعهده خود دانش آموز بايد گذاشت و يا بعهده مدرسه يا والدين ؟

در مواردي دانش آموز از هر نظر توان پذيرش مسئوليت مصرف داروي خود را دارد که در اين صورت بعهده خود اوست و گاه مدرسه مانند والدين اين مسئوليت را مي پذيرد و محلي براي نگهداري داروها داشته و سروقت داروها را به دانش آموز مي دهد . اما در هر حال امکان فراموش شدن دوز مصرفي ميان روز وجود دارد و گاه ممکن است دانش آموز داروي خود را نخورد . بهترين راه در اين موارد مشاوره با پزشک مربوطه است تا شايد داروها را طوري تنظيم نمايد که نيازي به مصرف دارو در بين روز و در مدرسه نباشد و يا احياناً بتوان پس از برگشت از مدرسه دارو را مصرف نمود .

ورزش در مدرسه


براي آنکه بخواهيم فرزند ما فعاليتهاي ورزشي را بخوبي و کامل انجام دهد مي بايستي به سه عامل اصلي توجه کنيم. اين عوامل براي همه فعاليتهاي دانش آموزان در مدرسه و در خانه اهميت دارد .

طبيعت و فرم نوع فعاليت ورزشي

طبيعت و نوع صرع دانش آموز

مراقبت در دسترس و امکانات موجود

توجه به ميزان خطرات فعاليتهاي ورزشي و اينکه تا چه حد صرع فرزند شما مي تواند آن خطرات را افزيش دهد و همچنين توجه به ميزان و سطح مراقبت مي تواند اين خطرات را کاهش دهد .

اگر به موارد فوق توجه شود و به مورد اجرا گذاشته شود در واقع شما به حلا مسئله بطور علمي پرداخته ايد .

مي توان موارد فوق را با معلم ورزش و والدين در ميان گذاشت و براي فعاليت مناسب ورزشي و ممکن تصميم گيري نمود .

براي مثال ممکن است شما تصميم بگيريد که ورزش ژيمناستيک در ارتفاع بالا براي فرزند شما مناسب نيست اما همين ورزش در روي زمين و در يک سطح و باحضور مراقبين مخصوص براي فرد مصروع اشکالي ندارد و يا مثلاً همه ورزشها بطور تنها و با مراقبت قابل اجرا مي باشند .

اما بايد به ياد داشته باشيدکه اگر فرزند شما تنها در جايي باشد که عده اي مراقب او باشند احتمال صرع برايش بيشتر از زماني است که در کنار ديگر دانش آموزان و در جمع باشد .

اين نکات را مي توان براي ديگر فعاليتهاي غيرورزشي نيز بکاربرد .

صرع و ضعف تحصيلي

علل متفاوتي براي ضعيف بودن درس يک دانش آموز مصروع وجود دارد و همه آنها مربوط به مشکل صرع آنها نيست . براي اطمينان از علت افت تحصيلي فرزند خود بايد بدقت به نکات بسياري توجه کرد .

اگر مطمئن هستيد که صرع عامل افت تحصيلي فرزند شماست . پس نکات زير را بدقت بررسي و مورد مطالعه قرار دهيد ؛

تنفر از مدرسه بعلت رنج و مشکلي  که دانش آموز مصروع در بين بچه هاي ديگر احساس مي کند .

تصور خانواده و اولياي مدرسه از اينکه دانش آموز مصروع بعلت حمله صرع نمي تواند پيشرفت تحصيلي داشته باشد .

حملات صرع متناوب و زياد از هرنوع ، بخصوص صرع نوع ابسنس که اغلب تشخيص داده نمي شود يا توقف شناخت موقتي که بعلت اختلال الکتريکي گذرا در مغز رخ مي دهد و فقط با E.E.G يا B.M ( نقشه برداري مغز ) مشخص مي شود که خوشبختانه نويسنده در اين مورد تحقيقات مفصلي راجع به اختلالات ناپيدا در کار مغز انجام داده است و از طريق نقشه برداري مغز بسياري از مشکلات تحصيلي دانش آموزان تشخيص داده شده و درمان شده اند .

آسيب به مغز حتي خيلي جزيي که ممکن است فقط بخش مربوط به يادگيري را تحت تأثير قرار دهد مانند بخش مربوط به خواندن

عوارض دارويي ضدصرع ( که البتهت خيلي شيع نيست ) و بيشتر بصورت منگي و گيجي ، کاهش حافظه و ضعف تمرکز خود را نشان ميد هد . شما مي بايستي تمامي اين موارد را با اولياي مدرسه در ميان بگذاريد تا موردي که بيشتر اهميت دارد و در ضعف تحصيلي فرزند شما تأثير دارد بيايد. ممکن است بيشتر از يکي از موارد بالا در افت تحصيلي فرزند شما مطرح باشد اما خوشبختانه همه آنها قابل حل است و بخشي از آنها را با مشورت تخصصي با پزشک مربوطه مي بايستي حل کنيد .

صرع - رفع تکليف و تنبلي

گاه بچه هاي مصروع از صرع خود بعنوان يک بهانه براي رفع تکليف و در رفتن از زيردرس خواندن سوء استفاده مي کنند . به بهانه صرع گاه خانواده و معلم خود را گول مي زنند تا بدليل انجام ندادن تکليف سرزنش نشده و تنبيه نشوند . مثلاً مواردي چون انجام ندادن تکاليف شب ، عذرآوردن براي تميزنکردن اتاق خود يا نشستن دست و صورت و غيره . بايد توجه داشت که بچه مبتلا به صرع از اين نظر هيچ فرقي با ديگر بچه ها ندارد و مي بايستي از او انتظار داشت که وظايف خود را انجام دهد و عذري نياورد .

اما با اينحال بعضي دروس هستندکه ممکن است موجب افزيش اضطراب دانش آموز شده و ترس از وقوع حمله را افزيش دهند . در اين موارد مي بايستي آموزش مقابله با استرس و يا پرهيز از موارد استرس زا را به فرزند خود بياموزيد و سعي کنيد بجاي روحيه شکست در مقابل مشکلات و رنج به آنها راه تطابق را بياموزيد .

صرع و امتحان

معمولاً مورد خاصي پيش نمي آيد و دانش آموز دچار صرع مانند ديگر دانش آموزان قادر به گذراندن امتحانات خود مي باشد . در مواردي که حمله صرع هنگام امتحان رخ دهد خوب قضيه فکر مي کند و قطعاً اولياي مدرسه اين مورد را در محاسبه نمره در نظر مي گيرند .

مواردي که حملات صرع و کاملاً تحت کنترل نمي باشد لاز است پزشک متخصص توضيحات لازم را در اختيار اولياي مدرسه گذاشته و در مورد وضعيت و شريط امتحان به آنها توضيح دهد .

صرع و مدرسه استثنايي

معمولاً اين موضوع مورد توجه خانواده هايي است که داري فرزند مبتلا به صرع شديد و با کنترل ضعيف مي باشند .

تجربه ما اينست که قاعدتاً نبايد مشکلي پيش آيد و اکثر فرزندان دچار صرع مي توانند بخوبي در ميان ديگر دانش آموزان و در مدارس معمولي به تحصيل بپردازند . اما اگر بپرسيد چه مدرسه اي براي فرزند شما بهتر است بايد بگوييم که تحصيل در مدرسه عادي را توصيه مي کنيم . اما گاه پيش مي آيد که فرزند دچار صرع نياز به آموزش بطور خاص دارد و در اين موارد با روانشناسان امور تربيتي نيز مي بايست مشورت نمود . در مواردي مي بينيم که دانش آموز دچار صرع در مدرسه استثنايي موفق تر است و بهتر مدارج تحصيلي را طي مي کند .

http://www2.irib.ir/health