جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صداقت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صداقت

Loading the player...

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از امتحان پایان ترم به مسافرت تفریحی رفتند !

زمانی که از مسافرت برگشتند متوجه شدند در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند ودر حقیقت یک روز دیرتر رسیدند .بنابراین تصمیم گرفتند پیش استاد خود بروند وعلت جاماندن از امتحان را برای او توضیح دهند .

آنها به استادشان گفتند ما به مسافرت رفته بودیم که در راه بازگشت لاستیک ماشین مان پنچر شد واز آنجایی که لاستیک زاپاس همراه نداشتیم ، مدت زیادی طول کشید تا ماشینی را پیدا کنیم واز او کمک بگیریم .به همین دلیل دیر وقت به خانه رسیدیم .

استاد با کمی مکث پذیرفت که آنها روز بعد امتحان بدهند !

فردای آن روز ، هرچهار دانشجو به دانشگاه رفتند واستاد هر کدام از آنها را به یک اتاق جداگانه فرستاد وبه هر یک ، ورقه امتحانی داد واز آنها خواست که شروع کنند.

اولین مسئله که 5نمره داشت ، سوال خیلی آسانی بود وآنها را به راحتی به آن پاسخ دادند .سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال آخر که 95 نمره داشت پاسخ بدهند سوال این بود کدام یک از چهار لاستیک ماشین تان پنچر شده بود؟