صحبتهای محسن رضایی در برنامه حالا خورشید در خصوص عملیات کربلای ۴

قسمت اول:

قسمت دوم:


دانلود

قسمت سوم:


دانلود

قسمت چهارم:


دانلود


دانلود