جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

شیر برقی ماشین لباسشویی - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

شیر برقی ماشین لباسشویی

دانلود

دو مشکل رایجی که در ماشین لباسشویی ممکن است بوجود بیاید یکی تاخیر در شروع به شستشو  که با مشکل با تعویض شیر برقی رفع می شود   و دیگری ریختن آ ب به بیرون می باشد که فیلتر موجود در شیر برقی به مرور جرم می گیرد که می توان تمیز کرد و دوباره استفاده کرد.