رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

شکوفه گریپ فروت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شکوفه گریپ فروت

درخت گریپ فروت به اندازه درخت پرتقال و ارتفاع آن تا 12 متر می رسد. برگ های آن سبز و گل آن سفید است. میوه گریپ فروت درشت تر از پرتقال است.
اینکه این میوه را گریپ فروت می نامند آن است که میوه آن مانند انگور بصورت جمعی تا دوازده تا بر روی شاخه می روید .
گریپ فروت در تمام طول سال در بازار وجود دارد ولی فصل آن از ژانویه تا می می باشد.

نوع : تولید ویژه عکس

موضوع : گیاهان