شهید گوم گومه

شاعر: رحمت حقي پور  
   

متن شعر
زبان : گیلکی برگردان فارسی

شهید گوم گومه

تنهایی مئن خیلی زماته

می همزوان تی خاطراته

غوربت آلاله می سرگذشته

عاشق ر جودایی سرنوشته

تو بوشویی ، تی خانه یه ، ستاره

می دیل تی واستی ئی سه پاره پاره

ای کی زیمین تی ر ایتا قفس بو

همیشه آسمان تی همنفس بو

پرنده زخمانه ر درمان تو بی

بنفشه ر بهاره سامان تو بی

ای کی تو بی خورشیده مهروانی

بیا بیدین چی سخته تاسیانی

تو بوشویی ، تی خانه یه ، ستاره

می دیل تی واستی ئی سه پاره پاره

تی گوم گومه به کو یو صارا دره

تی عطر و بو جنگل و دریا دره

عشقه ر تی نام کی آبرویه

زیمین و آسمان تی گوفتوگویه

ای کی تو بی خورشیده مهروانی

بیا بیدین ، چی سخته تاسیانی

 

زمزمه شهید

سالها سال است که در تنهایی

همزبان من خاطرات توست

غربت لاله ، سرگذشت من است

برای عاشق ، جدایی ، سرنوشت است

تو رفته ای ، خانهً توست ستاره

دلم به خاطر توست پاره پاره

ای که زمین برای تو قفس بود

آسمان زیبا با تو همنفس بود

برای زخم های پرنده تو درمان بودی

برای بنفشه ، سامان بهاران بودی

ای که تو بودی خورشید مهربانی

بیا ببین که چه سخت است هجرانی

تو رفته ای ، خانهً توست ستاره

دلم به خاطر توست پاره پاره

زمزمه تو در کوه و صحرا پیچیده

عطر و بوی تو در جنگل و دریا پیچیده

نام تو آبروی عشق است

در زمین و آسمان گفتگوی تو است

ای که تو بودی خورشید مهربانی

بیا ببین که چه سخت است هجرانی