شهید سهراب احمدپور

شهید سهراب احمدپور در اول مرداد سال 1343 در روستای كلده از توابع آستانه اشرفیه چشم به جهان گشود. او در خانواده ای متدین و كشاورز به دنیا آمد. پس از طی دوران ابتدایی ادامه تحصیل داد.وی در نوجوانی همزمان با تحصیل در كشاورزی هم كمك خانواده بود. در دوران دبیرستان با بسیج همراه شد و با منافقین به مبارزه می پرداخت. وی در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت و درس را رها كرد و به مبارزه پرداخت. بعد از اتمام سربازی ازدواج كرد و به شغل آزاد در رشت مشغول شد. ولی چون احساس تكلیف نسبت به امام و ملت می كرد به جبهه رفت و سرانجام در نهم فروردین ماه سال 1367در مرحله پنجم عملیات والفجر 10 در حلبچه به شهادت رسید.

تهیه کننده: احمد زارعی
نویسنده: رحمت انصاری
گرافیک، تدوینگر و تکنسین ضبط صدا: مجید انصاری

Loading the player...

شهید سهراب احمدپور در اول مرداد سال 1343 در روستای كلده از توابع آستانه اشرفیه چشم به جهان گشود. او در خانواده ای متدین و كشاورز به دنیا آمد. پس از طی دوران ابتدایی ادامه تحصیل داد.وی در نوجوانی همزمان با تحصیل در كشاورزی هم كمك خانواده بود. در دوران دبیرستان با بسیج همراه شد و با منافقین به مبارزه می پرداخت. وی در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت و درس را رها كرد و به مبارزه پرداخت. بعد از اتمام سربازی ازدواج كرد و به شغل آزاد در رشت مشغول شد. ولی چون احساس تكلیف نسبت به امام و ملت می كرد به جبهه رفت و سرانجام در نهم فروردین ماه سال 1367در مرحله پنجم عملیات والفجر 10 در حلبچه به شهادت رسید.