سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

شمارش ضربان قلب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شمارش ضربان قلب

Loading the player...

دانلود

یک پونز را در انتهای یک چوب کبریت فرو ببرید وآن را روی نبض خود قرار دهید.حرکات نبض به چوب کبریت منتقل می شود وبا کمی دقت قابل شمارش می گردد .اگر بخواهید دقت عمل شما بیشتر شود بهتر است بک مداد کوتاه را وسط سکه بچسبانید وسطح قاعدع مداد رابیشتر کنید تا مداد بتواند روی نبض ، قائم قرار گیرد در این صورت حرکات نبض را که به چوب کبریت یا مواد منتقل می شود به سهولت می توان شمرد .اگر یک چراغ دستی را پشت چوب کبریت یا مداد روشن کنیم ، تصویر آن در دیواریا روی پرده بزرگتر بوده وحرکات آن بیشتر قابل رویت می گردد .در این مورد یک روش دیگر هم شمارش ضربان را ساده تر می کند .یک قطعه آینه ( مثلاً به قطع یک سکه دو ریالی ) را با موم روی نبض بچسبانید ودر یک اتاق نیمه تاریک که نور آفتاب فقط از یک سوراخ کوچک وارد آن می شود جلوی اشعه آفتاب نگه دارید ، لکه نورانی روی دیوار یا پرده تشکیل می شود ، از روی جابه جا شدن لکه نورانی می توان ضربان قلب را در یک دقیقه شمرد وبه جای استفاده از اشعه ی مستقیم آفتاب ، می توانید شمارش قلب با آئینه را در اتاق تاریک انجام دهید ونور یک چراغ قوه ی دستی را روی آن متمرکز سازید .برای اینکه دقت آزمایش شما بیشتر شود ، توصیه می کنم که به جای یک دقیقه ، دست کم 5دقیقه ضربان نبض را بشمارید وسپس این تعداد را به 5تقسیم کنید.

گوینده: خانم حاجتی