شَعر چیست

« شَعر » به نوعی از پارچه زبروخشن اطلاق می شود که در گذشته های دور با موی بز بافته می شد .پس از جایگزین شدن ابریشم ، نام اصلی آن تغییر نیافت وبه پارچه های مرغوبی که با رشته های بسیار نازک ولطیف ابریشم بافته می شد ، اطلاق گردید .در استان گیلان تا قبل از دهه چهل ، علاوه بر روستاها که زنان خانه قدار اقدام به باختن این نوع پارچه می کردند ، در شهرها بخصوص شهر رشت ده ها دستگاه بافندگی در کارگاه های بزرگ وکوچک وجود داشت وکارگران فراوانی مشغول بافتن انواع پارچه های ابریشمی بودند ، مانند اینچه یا الیچه ( پارچه ای خط دار که برای تهیه لباس منزل از آن بهره می بردند ) 2- بقچه ( پارچه ای با نقوش شطرنجی که برای بستن لحاف وتشک – (رختخواب ) بکار گرفته می شد 3-لنگ ( پیش بندی از پارچه ای بسیار گران که به هنگام استحمام مورد استفاده قرار می گرفت ) 4-قصب ( پارچه ای از ابریشم ضخیم به رنگ آبی ویا قرمز تند که مردان وزنان از آن شلوار می دوختند ) 5- پرده دارایی یا تافته ای موجدار ( پارچه ای بارنگ مواج که جلوی درگاه خانه ها را می پوشاند این پرده از اشیایی بود که در منازل اشراف زادگان وخوانین به وفور دیده می شد ) 6- تویی دوشک ( تشک ( پارچه ای ضخیم با رنگ های الوان که برای روکش تشک ها که بیشترین خریداران آن از اقشار متوسط جامعه بودند ) 9-چوچونچه ( کم اهمیت ترین نوع پارچه های ابریشمی که حالتی نرم لطیف داشت و طبقه ی کم درآمد استفاده می نمودند 10-دندانی یا گول خورد ( پارچه ای ابریشمین که به شکل شال ( روسری )با طرح های نقطه دار وستاره شکل ، بافته می شد) 11-کجینی ( نوع پارچه که از نخاله ی ابریشم به نام کچ تهیه می شد وطبقات فقیر برای تهیه دستمال ولباس و.. از آنها استفاده می شد 13-مخمل ( پارچه های ابریشمی بسیار لطیف وزیبا وگرانبها که به دو صورت ساده وبرجسته بافته می شد ) کاربرد اینگونه از پارچه برای سجاده شمد ( ملحفه ) ، شال ، رویه ی اصلی لحاف وتشک ، رویه داخلی تشک ، رویه بالش ، انواع دستمال ، بقچه ، انواع رومیزی در ابعاد گوناگون ، روتختی ، انواع روسینی ، سفره ، انواع لباس و... می باشد ..

 

کاری از :پوران حاجتی