جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر متعهد شده به بازماندگان مبلغی پول بدهد اگر بدهکار بود طلبکاران می توانند از آن پول بردارند؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر متعهد شده به بازماندگان مبلغی پول بدهد اگر بدهکار بود طلبکاران می توانند از آن پول بردارند؟

Loading the player...


حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید:
این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است.

نوع: تولید ویژه نمایشی

موضوع : احکام و نماز


عوامل برنامه :

تهیه کننده :  فرزاد کواکب

تولید ویژه: معصومه مفیدی