رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

شاخ گاو و شاخ گوزن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شاخ گاو و شاخ گوزن

Loading the player...

آیا می دونید شاخ گاو و شاخ گوزن چه فرقی باهم دارند ؟ شاخ گوزن تو پر و از استخوان محکم ساخته شده و به شکل درخت اما شاخ گاو توخالیه و از بافت پوست ریز مثل ناخن درست شده شاخ گوزن هر سال عوض می شه و شاخ نو رشد می کنه ولی شاخ گاو همیشگی و هیچ وقت تغییر نمی کند

Do you know?(Audio)
Do you know is a special Audio program which is produced for gilan provincal network website in 100 program in 2 minutes.The contents of program are scientific knowledges
and superior wonderful things in Iran and the world.This short program factors are : Producer and sound recordist:Akram Aff,writen by :Masoumeh salahshour,Azar Najafpour,
Sara Rahnama,Mahsa Abedi, Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah,Seyed Maryam Sabet and Mobarake Boluki.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert