سیاوش ذوالفقار پور

سیاوش دوالفقارپور فرزند افشار متولد 1348 ساکن ماسال دارای مدرک کارشناسی هنرهای جسمی از دانشگاه تهران دارای مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان مدرس ومسئول انجمن خوشنویسان ماسال – هنر جوی موسیقی اصیل ایرانی ( در ردیف نوازی هفت دستگاه) ردیف میرزاعبداله اومی گوید : « اولین بار خوشنویسی را نزد فرامرز مسرور ماسالی آموختم سپس در زمینه خط نستعلیق از محضر استادانی چون (حاجی آقاجانی – یوسف عطوفت شمسی ومحمد کیانی ودر شکسته نستعلیق از استاد یداله کابلی بهره جسته ام » هم اینک دبیر مقطع دبیرستان در رشته هنر ( طراحی – خوشنویسی )ماسال ودبیر هنرستان در رشته (گرافیک –چاپ- صفحه آرایی )رشت ویکسال هم مدرس خوشنویسی وطراحی مقطع کارشناسی وکاردانی ضمن خدمت فرهنگیان تهران بود .در نمایشگاههای فراوانی شرکت جسته :

سال 1373 در نمایشگاه آثار دانشجویان کشور در تهران 

سال 1374 در نمایشگاه انفرادی خوشنویسی در رشت 

سال 1377 در نمایشگاه خوشنویسان شهرستان ماسال .

سال 1378 در نمایشگاه آثار ممتازان در نخستین جشنواره خوشنویسی گیلان شرکت نمود.

سیاوش ذوالفقارپور از مسئولین انجمن نمایش شهرستان ماسال بود که با همت مهرداد فیاض تشکیل شده بود.او در استان گیلان خوش درخشید وبا گام های بلندی که در عرصه ی هنر وآموزش برداشت سبب افتخار آفرینی دیار وسرزمین خود گیلان شد .