رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

سومین جشنواره توليدات مراكز استانها سال 1374 - محتوای ویژه همکاران

 

 

سومین جشنواره توليدات مراكز استانها سال 1374

شناسه : 125536360

جدول ميزان آثار ارسالي ، راه يافته به بخش مسابقه و دريافت جوايز
(جشنواره توليدات مراكز استانها)
صدا و سيماي مركز گيلان ـ سال 1374

بخش مسابقه
آثار تلويزيوني
آثار راديويي
آثار خبري
آثار سرود و موسيقي
آثار تحقيقاتي
نام مدير كل مركز
دوره جشنواره
ارسالي
راه يافته
تعداد جوايز
ارسالي
راه يافته
تعداد جوايز
ارسالي
راه يافته
تعداد جوايز
ارسالي
راه يافته
تعداد جوايز
ارسالي
راه يافته
تعداد جوايز
جشنواره سوم سال 1374
5
2
2
4
2
9
5
1
*
5
5
2
1
1
1
مجتبي نقوي

 

سومين جشنواره توليدات مراكز استانها ـ بخش تلويزيوني
صدا و سيماي مركز گيلان ـ سال 1374

 

رديف
نام و نام خانوادگي
عنوان جايزه
ساختار
1
عليرضا رضابخش
بهترين چهره پردازي
داستاني
2
خانم انيس نوزاد
بهترين بازيگري
داستاني

توضيحات :
از پنج آثار ارسالي به سومين جشنواره توليدات مراكز استانها در بخش تلويزيوني، دو اثر به بخش مسابقه راه يافته كه موفق به اخذ دو عنوان جايزه بهترين چهره پردازي و بازيگر شده است .


 

 

سومين جشنواره توليدات مراكز استانها ـ بخش راديويي
صدا و سيماي مركز گيلان ـ سال 1374

رديف
نام و نام خانوادگي
عنوان جايزه
ساختار
1
ناصر جعفري
بهترين تهيه كننده
نمايش راديويي
2
فرشته نيك برش
بهترين تهيه كننده
تركيبي نمايشي
3
بيژن تاج بخش
بهترين نويسنده
تركيبي نمايشي
4
يدالله حبيبي
بهترين صدابرداري
نمايش
5
فرشته نيك برش و بيژن تاج بخش
بهترين صدابرداري
تركيبي نمايشي
6
شاهرخ سعيديان
بهترين گوينده
تركيبي نمايشي
7
حيدر صارمي
بهترين بازيگر مرد
نمايش
8
حسين توسلي
بهترين جلوه هاي ويژه
نمايش
9
مركز گيلان
بهترين برنامه تركيبي
تركيبي نمايشي

توضيحات :
از چهار آثار ارسالي به سومين جشنواره توليدات مراكز استانها در بخش راديويي، دو اثر به بخش مسابقه راه يافته كه موفق به دريافت نه عنوان جايزه بهترين تهيه كنندگي و نويسندگي و صدا برداري و گويندگي و بازيگر مرد و جلوه هاي ويژه و برنامه تركيبي شده است .


 

سومين جشنواره توليدات مراكز استانها ـ بخش موسيقي
صدا و سيماي مركز گيلان ـ سال 1374

 

رديف
نام و نام خانوادگي
عنوان جايزه
ساختار
1
اكبر كنعاني
لوح تقدير و ديپلم افتخار
سنتي
2
اكبر كنعاني
جايزه اول
محلي و مقامي
3
شيون فومني
جايزه دوم سراينده
شعر

توضيحات :
از پنج آثار ارسالي به سومين جشنواره توليدات مراكز استانها در بخش موسيقي، پنج اثر به بخش مسابقه راه يافته كه موفق به دريافت دو عنوان جايزه بهترين جايزه اول محلي و مقامي و بهترين جايزه دوم سراينده شده است .

 

 

سومين جشنواره توليدات مراكز استانها ـ بخش تحقيقات
صدا و سيماي مركز گيلان ـ سال 1374

 

رديف
نام و نام خانوادگي
عنوان جايزه
ساختار
1
حبيب مستفيضي
بهترين گزارش
تحقيق پيمايشي از نگاه مردم

توضيحات :
اثر ارسالي به سومين جشنواره توليدات مراكز استانها در بخش تحقيقات موفق به دريافت يك عنوان جايزه بهترين گزارش تحقيقي پيمايشي از نگاه مردم شده است .


 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.