جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

سوسن چلچراغ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سوسن چلچراغ

Loading the player...

نام علمی: Lilium ledebourii یکی از گونه‌های تیرهٔ سوسن است. ارتفاع آن بین ۵۰ تا ۱۵۰سانتیمتر است. تنها گونهٔ ایرانی جنس سوسن است که از لحاظ زیبایی همردیف اکثر گونه‌های شناخته شده و پرورش یافتهٔ این جنس است.

نمونه‌هایی از آن که بیشتر از ۱۵ گل دارند، نیز دیده شده است اما معمولاً دارای ۴ تا ۱۰ گل است که قطعات گل پوش آن در حدود ۷ سانتیمتر طول دارند. این گونه تاکنون فقط در یک محل در استان گیلان کشف شده و در خارج از ایران نیز تنها در شهرستان لنکران در جمهوری آذربایجان کشف شده‌است. در این منطقه از استان گیلان که هم اکنون محافظت می‌گردد در حدود ۲۰۰۰ نمونه از آن در یک ناحیهٔ کوچک از جنگل‌های مخروبهٔ راش اطراف ده و در ارتفاع ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ متری دیده شده‌است. زمان گلدهی در خرداد ماه است.

سوسن چلچراغ گلی از خانواده لیلیوم که تنها در ایران و بخش کوچکی از جمهوری آذربایجان می‌روید.
سوسن چلچراغ تنها در روستای داماش، بخش عمارلو از توابع شهرستان رودبار در ایران یافت می‌شود و برای مدت کوتاهی در حدود دوماه –خرداد و تیر- گل دارد. برخی عقیده دارند زیبایی و شباهت این گل به چلچراغ سبب شده که چنین نامی بر آن نهاده شود
اما مردم محلی می‌گویند  سوسن چلچراغ در شب‌ نورافشانی می‌کند و به همین دلیل چلچراغ نامیده شده است. در واقع پرچم سوسن چلچراغ دارای مواد فلئورسانس است که قابلیت بازتابش نور را دارد.

نوع: تولید ویژه نمایشی

موضوع : دیدنی های گیلان

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده : سیرنگ پوررحیمی

کارگردان: صادق حسین پور

تولید ویژه: خانم معصومه مفیدی

 

 

Lilium ledebourii is a persistent herbaceous plant that grows 50–150 centimeters tall. The yellow bulbs are oval and reach a diameter of 5–7 centimeters; they are highly segmented, and the scales are lance-shaped.

The stem is strong and straight. The leaves stand upright, and have fine hairs on the edge; their shape is linear to lance-shaped. They are 10–14 centimeters long, and 1–2 centimeters wide.

The plant blooms in June and July with a panicle of one to fifteen fragrant flowers. The monoicous flowers are actinomorphic and attached on up to 13-centimeter-long petioles. The bracts are lanceolate, and blue at the top. The six tepals are strongly reflexed and form a tiara of 4–6 cm in diameter. The basic color of the flower is white, turning green towards the base and purple towards the tepal-tips. The filaments are green, and the pollen bright red. The seed capsule, which has the shape of an inverted egg, is approximately hexagonal, 3–4.5 centimeters long and 2.5–3.2 centimeters wide. The seeds ripen until September, and their germination is delayed-epigeous: the leaves that the seedling had as an embryo become photosynthetic once they emerge from the soil.