سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سقراط - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سقراط

سقراط


با پدر و مادر چنان رفتار کن که از اولاد خودتوقع داري

نمي توانم چيزي به ديگران بياموزم ؛ فقط مي توانم وادارشان کنم که بينديشند

بايد بخوري تا زنده باشي ، نه آنکه زنده باشي تا بخوري

آنگونه باش که مي خواهي به نظر برسي

زندگي بدون تحقيق و جستار ارزش زيستن ندارد

از سقراط دانشمند پرسیدند، ازدواج خوب است یا بد؟ جواب داد: در هر دو حالت موجب پشیمانی است !گرچه این فیلسوف به مردان می گوید: ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. اگر زن خوبی گیرتان آمد، بسیار خوشبخت خواهید شد و اگرگرفتار یک همسر بد شوید، فیلسوف از آب درخواهید آمد و این برای هر مردی خوبست .

فقط یک چیز خوب وجوددارد و آن معرفت است و فقط یک چیز بد یافت می شود و آن جهل است.

سعي در غير موقع ، بدتر از كاهلي است.

شيريني يك بار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي ارزد.

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود .

در تکاپو باش تا بهتر از آن باشی که هستی. بهتر از این، شیوه‌ای برای زیستن نیست

با دشمن نیز باید مشورت کرد تا پایهٔ دشمنی‌ او معلوم گردد.

جامعه ای فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد.

من تنها یک چیز می‌دانم و آن، این است که هیچ چیز نمی‌دانم.