جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

سفالگری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سفالگری

Loading the player...

سفال از تولیدات صنایع ملی و دستی ایران ، مهمترین ماده ساختمانی در نواحی شهری و روستایی ایران خزری بوده است . یکی از مهمترین نواحی ای که در آن صنعت تولید سفال سقف تا سالهای اخیر از رونق خاصی برخوردار بود، ناحیه تالش بوده است که در این ناحیه با استفاده از مواد اولیه و نیروی کار محلی تولید می شد و هماهنگی خاصی با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و طبیعی ناحیه داشت. در سالهای اواخر حکومت قاجار و پهلوی به تدریج سفال از صفحه ساختمان سازی به حاشیه رانده شده است

بررسی ها نشان می دهد که در این ناحیه بهترین کار سفالگری تهیه سفال سقف است که برای پوشش شیروانی ساختمانها بکار گرفته می شود. این سفال ها با توجه به وضع اقلیمی منطقه بهترین عایق دما بوده و از ورود سرما و گرما جلوگیری می کند. در نواحی تولید سفال سقف، اشیایی چون کوزه، گلدان، تنورنانوایی و ظروف آشپزخانه به عنوان فعالیتی جنبی تولید می شود. بنابراین اهمیت اجتماعی و اقتصادی آن قابل توجه است. در این برنامه سراغ پیرمرد تنورساز می رویم.


Pottery products of national industries and handicrafts in Iran, the Caspian is Iran building material in rural and urban areas was a natural area.

In the late Qajar and Pahlavi gradually marginalized the pottery of this building

Studies show that in this area produced the best pottery clay to cover the gable roof buildings that used to be.
The pottery of the region's climatic conditions and the best insulator of heat and cold temperature will prevent. In production areas, ceiling tiles, objects such as jars, pots, kitchen utensils Tnvrnanvayy and is produced as a side activity. So it is significant social and economic importance. In this they are going Tnvrsaz old man....