جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سرطان رحم وتشخیص آن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرطان رحم وتشخیص آن

سرطان رحم وتشخیص آن


Loading the player...

رفتارهای پرخطر یعنی:

رفتارهایی که هر زنی را می تواند مستعد ابتلا به سرطان دهانه رحم کند که عبارتند از:

1. داشتن شریکهای جنسی (Sexual partner) متعدد و ازدواجهای مکرر

2. بچه دار شدن در سنین پایین

3. سیگار کشیدن

4. کسانی که ضعف سیستم ایمنی بدن دارند.

5. شوهر فرد شریکهای متعدد جنسی داشت باشد.

در این موارد احتمال ابتلا به سرطان دهان رحم در آنها نسبت به خانمهای دیگر که این رفتارهای پرخطر را ندارند بیشتر است.

 

Cervical cancer and risky behavior

Risky behavior means:

Behaviors that can make any woman susceptible to cervical cancer are:

  1. Having several sexual partners and subsequent marriages
  2. Bearing children at early ages
  3. If the husband has several sexual partners
  4. Smoking
  5. Weak immune system

In these cases the probability of cancer than other women who don't have risky behaviors is higher