سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضا شورای عالی هماهنگی اقتصادی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضا شورای عالی هماهنگی اقتصادی

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضا شورای عالی هماهنگی اقتصادی