جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

سخنانی از حضرت محمد(ص) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

سخنانی از حضرت محمد(ص)

Loading the player...

سخنی از حضرت محمد(ص)

سه چیز است که من درباره آن سوگند می خورم: مال کسی که از صدقه دادن کاهش نپذیرد و کسی که ستمی بیند و بر آن صبر کند خدا عزت او را بیفزاید و هرکس دست به سئوال گشاید خدا در فقر را بر او باز کند.

نوع: تولید ویژه نمایشی

موضوع : احکام و نماز


عوامل برنامه :

تهیه کننده :  فرزاد کواکب

تولید ویژه: معصومه مفیدی