سالمند و تغذیه

 

بدن سالخوردگان معمولاً به علت عدم فعالیت فیزیکی ویا بدی تغذیه فرم خاص خود را از دست می دهد .کارهایی از قبیل تهیه موادغذایی روزانه وغیره برای آنان کاری مشکل است واین خود یکی از دلایل مهم بدی تغذیه آنان است .یکی دیگر از عوامل مهمی که در تغذیه این افراد دخالت دارد ، عصبی بودن آنهاست که در امر غذا دخالت دارد ، بنابراین مشکلات فوق ممکن است موجب اختلالاتی در کار دستگاه گوارش از جمله کاهش ترشح اسید معده وآنزیم های مخصوص تقلیل در گاز معده شود فقر تغذیه از جمله است که بر روی دهان ودندان سالمندان تأثیر می گذارد .طبق آمار 50درصد از مردم آمریکا در حدود 65سالگی اکثر دندانهایشان را از دست داده اند ، در حالی که 75 درصد از افراد 75ساله دندان ندارند از دست دادن دندان در امر تغذیه دخالت زیادی دارد واین امر موجب می شود سالخوردگان از غذاهای نرم که جویدن آن راحت باشد ، استفاده کنند بعضی از سالخوردگان برای تغذیه خود از غذاهای آماده بچه استفاده می کننددر نتیجه موجب ناراحتی روده بزرگ آنان می شود علاوه بر آن محدودیت در رژیم غذایی موجب کمبود بعضی از مواد مورد نیاز بدن می گردد .در پیری حس چشایی ،بویایی وبینایی ضعیف می وشد در نتیجه این امر موجب استفاده بیشتر ادویه در غذا است ونیز اثر مستیم برروی تغذیه دارد واز دست دادن حس بویایی همچنین موجب تغییر غذای دریافتی می شود همچنان که بوی غذا نقش بسیار مهمی در اشتها دارد حس بینایی در تغذیه تأثیر بسزایی دارد وضعف آن موجب می شود شخص هنگام خرید برچسب مواد غذایی مورد نیاز را نخواند ویا هنگام تهیه غذا با مشکل روبرو گردد ویا به علت ضعف در بینایی از خوردن غذا لذت نبرد .این کار را می توانید با خود انجام دهید سپس توجه خواهید کرد حتی اگر کسی غذا در دهان شما بگذارد از غذا خوردن به طور طبیعی لذت نخواهید برد .ضعف در حس شنوایی از دیگر مسائلی است که در تغذیه افراد سالمند تأثیر می گذارد وحس جدا بودن از دیگران موجب کاهش غذای دریافتی می شود .معلولیت ویا بیماری مزمن از دیگر عواملی است که در غذای سالمندان تأثیر دارد زیرا رژیم های مخصوص غذایی ،در اشتهای آنان اثر می گذارد واین امر باعث بی اشتهایی آنان می گردد یکی دیگر از عواملی که روی اشتهای سالمندان بیمار اثر دارد مصرف دارو می باشد که ممکن است منجر به تهوع واستفراغ ودل بهم خوردگی شود اینها هم دلایل ارتباط فیزیکی افراد سالمند با تغذیه می باشد.

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی