ساخت عروسک پارچه ای

وسایل لازم : پارچه پنبه ای محکم به رنگ وطرح مورد نظر ودلخواه وسایل کاملاً برش ، دوخت والگو برای دوخت بدن عروسک بهتر است برای دوخت از چرخ خیاطی استفاده شود برای وصل دست ها وپاها از سوزن ونخ کمک بگیرید وبا دست بدوزید دوخت درزهای دست وپا بعداً بوسیله لباس که به تن عروسک پوشانده می شود ، از نظر پنهان می شود .کوکهایی که با دست برروی خط آرنج وزانو می زنید به عروسک حالت طبیعی تری می دهد برای راست نگه داشتن گردن تکه ای چوب به طول 5/7 سانت وقطره 25/1سانت آماده کرده یک سر آن را داخل تنه یک سر آن را داخل سرنمایید .اگر می خواهید گردن کمی بلند باشد دور چوب را با نواری به پهنای 25/1سانتی متر واز پارچه نمد به رنگ صورتی بپوشانید . بعد از بریدن دست ها که 2جفت می باشد یک جفت را روی هم قرارداده واز روی پارچه لبه آن را بجز قسمت مچ بدوزید .ده تکه پیپ پاک کن به طول 5 سانتی متر تهیه کرده آنها را از وسط ، مثل سنجاق دولاکنید یکی داخل انگشت شست قرارداده واز روی یک خط دوخت بدوزید تا انگشت شست نمایان شود سپس انگشت سبابه به بعد ، وسطی ، سپس انگشتری وانگشت کوچک را در انتها به همین ترتیب پیپ پاک کن بگذارید وبا دست بدوزید تا 5انگشت نمایان شود .انگشتان را حالت دهید بعد از دوخت کفش که تخت یا کف را به رویه وصل کردید داخل آن را پُرکنید وبه مچ پا وصل کنید کمی کفش را به طرف بیرون چرخانده وبدوزید عروسک هایی که با لباس آنها قابل تعویض است رنگ پارچه بدن حتماً باید صورتی رنگ باشد بارنگ طبیعی پوست .

یک عروسک اسباب بازی از عزیزترین وسایل یک کودک است .عروسک ها مجموعه متنوعی از مواد بی روح هستند که انسان به آنها حرکت می دهد تا مفهومی را القا کنند .عروسکها می توانند به عنوان یک رسانه در رفتار کودک اثر بگذارند وسبب بروز خصوصیات درونی او گردند زیرا کودک زمانی که مشغول تماشای نمایش عروسکی است می تواند خود را به جای او بگذارد تهیه اسباب بازی توسط والدین ومربیان در حضور وهمکاری کودک موجب می شود که وی به رموز تهیه اشیأ وپدیده ها آگاه نشود وتوان بررسی وتحلیل او افزایش یابد وارزش اشیاء وابزار ساخته شده را درک کند .کودک با اسباب بازی به جواب بسیاری از پرسشهای خود دست می یابد .

 

کاری از پوران حاجتی