ساخت سبد با هندوانه

هندوانه های گرد به رنگ سبز سیر (مایل به سیاه ) می توانند در سفره آرایی بیش از سایر هندوانه ها ، زیبا وچشم نواز باشند ، زیرا می توان روی آنها شیارهایی ایجاد کرده وشکل های گوناگونی بوجود آورد .کافی است که شکل سبد وشیارهای مختلف را روی هنداونه رسم کنید .پس از ایجاد شیارها با پوست کن مخصوص ، شروع به بریدن سبد وخالی کردن درون آن کنید وپس از دندانه دار کردن ، دهانه ی ظرف ، داخل سبد هندوانه را با سالاد میوه پُر کنید وسر سفرع بیاورید .
وسایل لازم : ماژیک رنگ روشن (سفید ) کارد تیز –قاشق فلزی – ظرف مناسب برای زیر هندوانه ماده ی اولیه اصلی : هندوانه ی کروی به رنگ سبز تیره –زمان لازم برای ساخت : 30دقیقه - ماندگاری :4روز برای سبد .
طرز کار : با خطوط سفید شکل سبد وتزئین آن را روی هندوانه رسم کنید وآن گاه اقدام به بریدن سبد کنید ودرون آن را خالی کنید برای اینکه خطوط راست کاملاً افقی یا عمودی باشند ، به جای خط کش نوار کاغذی بچسبانید .
همچنین می توان برای رسم هر خط افقی وسیله ی رسم را ساکن نگه داشت وهندانه را چرخاند وسپس اقدام به بریدن کرد .برای آنکه سبد تعادل پایداری داشته باشد ، زیر آن ، ظرف کوچکی قرار دهید .در دسته وبدنه ی سبد می توانید گل یا دایره یا ستاره یا حروف واعداد ونظایر  آنها را با ماژیک رسم کنید .سپس با پوست کن مخصوص آنها را بتراشید .از نوک کاردهم به همین منظور می توانید استفاده کنید .اما یادآوری می کنیم که این شیارها نباید عمیق باشند .همین قدر که رنگ خطوط به سفیدی تمایل پیدا کند ، کافی است .
 

گوینده:پوران حاجتی