زیاز

Loading the player...


زیاز مرکز دهستان اشکور سفلی از شهرستان رودسراست.و در۲۶ کیلومتری شهر رحیم آباد واقع شده است.و براساس سرشماری 1385، 179 نفر جمعیت دارد. با توجه به اینکه این روستا مرکز دهستان اشکور سفلی تعیین و تعریف شده است دارای یک دبستان، یک مدرسه راهنمایی تحصیلی شبانه روزی پسرانه و یک دبیرستان شبانه روزی پسرانه هم می باشد. درلغتنامه دهخدا آمده است زیازدهی از دهستان اشکورپائین است که دربخش رودسر شهرستان لاهیجان واقع است و 262 تن سکنه دارد. ظهیرالدین می گوید که نزدیک سجیران در محلی به نام زیازسید رضی کیاکاروانسرایی برای مسافران ساخت(829هجری) و باغی احداث کرد که درآن درختهای میوه و انگور رودبار کاشته میشود.