زیباسازی شهر و محله

از جمله حقوق مردم محلّه‌ها، داشتن فضای سالم و پاکیزه و زیبا برای زندگیست. 
بدون شک زندگی در محله‌ی پاکیزه، ضامن سلامتی اهل محل و همچنین زیباسازی محله تأمین کننده آرامش روانی مردم محله است. اما باید بدانیم که فقط ایجاد فضاهای مناسب و زیبا کافی نیست. این تنها یک قدم است و برای این که همیشه از این زیبایی‌ها و امکانات استفاده شود مردم وظیفه دارند در زمینه‌ی زیباسازی شهر کوشا باشند. هر شهروند موظف است نسبت به امکانات عمومی که در اختیارش قرار می‌گیرد احساس مسئولیت کند و به آن آسیب نرساند و آن امکانات را تخریب ننماید. هر فرد در زیباسازی محوطه‌ی اطراف منزل و محل سکونت یا محل کار خود نقش زیادی داشته باشد و نباید همه‌ی زیباسازی‌های شهری را وظیفه نهادهای دولتی بداند. 
 

گوینده:سیده جماور هاشمی