رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

زوال عقل(آلزایمر) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زوال عقل(آلزایمر)

Loading the player...

منظور از حافظه ی کوتاه مدت،حافظه ایست که به چند ساعت قبل یا چند روز قبل باز می گردد ،اما حافظه ی دراز مدت به ماهها و سالهای گذشته مربوط است.اواخر دوران اختلال آلزایمر حوادث دوران کودکی را به راحتی به خاطر می آورد ولی از نگهداشتن کوچکترین اتفاق در چند ساعت قبل در حافظه اش عاجز است.این اختلال زمانی پیشرفت می کند که با یک سری اتفاقات خودش را نشان می دهد.و یکی از آن اتفاقات فوت همسر فرد است.چون همسر با کمک هایی که می کرده است و یک سری از نقایص فرد را می پوشانده باعث می شود که این اختلال بعد از فوت همسر خودش را نشان بدهد.مورد مهم دیگر تغییر محل زندگی است،فرد وقتی  طی سال ها در جایی زندگی می کند ،جای لوازم و آن چیزهایی که در خانه دارد را حفظ می کند وقتی که خانه اش تغییر می کند،این بیماری خودش را نشان می دهد.

 

 

Alzheimer

The purpose of short- term memory is that refers to previous hours or previous days, but long – term memory relates to last months and years. In the last period of Alzheimer disorder, the events of childhood period could be remembered easily, but he/she is unable to hold the smallest events in his/her memory that took place previous hours. This disorder will be severe when a set of events happen and one of these events is the death of husband/wife. Because they help to each other, so, eliminate some of defections. Therefore, the disorder shows itself after the death of him/her. Another reason is the change of home. This disorder shows itself; because when individuals live in a place for a long time, know the place of everything at home.