زن در جامعه کوچ نشین

زن در جامعه کوچ نشین علاوه بر ایفای وظیفه همسرومادری نقش مهمی را را نیز در اقتصاد خانواده دارند در این مورد موضوعات زن در نقش همسر ومادر ، اقتصاد خانواده ومسئله چند همسری مورد بحث قرار می گیرد .گذشته از چهارچوب قانونی جایگاه زن در خانواده وجامعه به علت نقش تولیدی زنان در جامعه کوچ نشین که دوشادوش مردان ، چرخ زندگی را در عرصه خانواده ومیدان اجتماع به حرکت در می آورند ، زن در رتبه با ارزشی در میان خانواده قرار دارد .وی به عنوان یارویاور مرد در امور خانه از پخت وپز تا تهیه پنیر وماست وکره وصنایع دستی ، هیزم شکستن تا رسیدگی به دام ها ، همچنین امور فرزندان نقش عاطفی ویژه ای را نیز در خانواده ایفا می کند او به عنوان همسر از ابتدای زندگی با ناملایمات ورنج ومشکلات آغاز زندگی در کنار شوهرش مسیر زندگی را با صبر وتلاش می پیماید وفرزندان خانواده راتربیت می کند زن به عنوان مدیر خانه ، دارای اختیاراتی بسیار در حوزه تصمیم گیری در مسایل شخصی وخانوادگی است وتا حدی که قوانین اجتماعی ، سنتی به وی اجازه این اختیار را بدهد ، پیش می رود مردها نیز این قوانین را در حد ممکن رعایت می کنند او برای خود وفرزندانش لباس ویا پارچه می خرد وبه بازار هفتگی ومراسم جشن وعزاداری می رود .در این میان همیشه احترام همسرش را به عنوان مدیر خانواده حفظ وپاسداری می کند .چند همسری وتعدد زوجات در میان کوچ نشینان تالش نادر است ولی در مواقعی که همسر اول نازا بوده یا همسرفوت نماید ، ازدواج دوم صورت می گیرد .زن گیلانی در وفاداری وهنرمندی شهره ی خاص وعام است .

 

کاری از :پوران حاجتی