رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

زنگ مدرسه با طرح ايمني و آتش نشاني - نمایش محتوای خبر

 

 

زنگ مدرسه با طرح ايمني و آتش نشاني

شناسه : 177695008

خبر اجتماعی

زنگ مدرسه با طرح ايمني و آتش نشاني به مناسبت روز آتش نشاني در 20 مهد کودک و دبستان شهر رشت به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در اين طرح  کودکان و دانش آموزان با خدمات  وتجهیزات آتش نشاني و روش استفاده از کپسول هاي اطفا حريق آشنا شدند .
همچنین به دانش آموزان حفظ خونسردي ونحوه گرفتن شماره 125 آتش نشاني آموزش دادند.
همچنین ايستگاه هاي سيار آتش نشاني مستقر در 20مدرسه ومهد کودک از دانش آموزان و کودکان بعنوان آتش نشان افتخارينام نویسی کرد.
 

منبع:خبرگیلان