زندگی مادر شهید گلپور

"ننه" مادر شهید زلفعلی گلپور که حدود 30 سال تنها در خانه ای روستایی در دل کوههای شهرستان شفت در استان گیلان با کمترین امکانات رفاهی زندگی میکند .ننه معتقد است این خانه، او را به یاد فرزند شهیدش می اندازد و به هرسمت خانه که نگاه میکند زلفعلی را میبیند. راه خانه ننه تا جاده اصلی ماشین رو نیست و در زمان بارندگی بسیار صعب العبور میشود به همین دلیل رفتن تا سر مزار شهیدش بسیار برایش دشوار است.