جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

زبان؛ سلاح افسونگر و خطرناکی است - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زبان؛ سلاح افسونگر و خطرناکی است

زبان؛ سلاح افسونگر و خطرناکی است


زبان محملی برای انتقال مفاهیم و اندیشه ها است و زوج ها بایستی دقت کنند از این ابزار ارتباطی چگونه استفاده می کنند.
شکایت بسیاری از زن ها آن است که همسرشان از واژه های عاشقانه استفاده نمی کند و یا در لحظات صمیمی و عاشقانه تنها از واژه های خاصی استفاده می کند که هم محدود هستند و هم تکراری.
در دیگر مواقع زوج ها از زخم زبان، کنایه شکایت می کنند و جملات دلسرد کننده را نام می برند که تاثیرات مخربی بر روابط آن ها برجای می گذارد، جملاتی مانند، "چرا بزرگ نمی شی؟"، " همینه که هست".
پیشنه ی فرهنگی ما، دستگاه زبانی فارسی را برای انتقال مفاهیم عاشقانه بسیار قوی کرده است. در واقع ما برای گفتن حرف های عاشقانه واژه ها و مفاهیم متفاوت و پیچیده ای داریم که می توانیم از آن ها بسیار استفاده کنیم، برای همین هم از زبان فارسی به زبان شعر و دلدادگی نام می برند.
این در حالی است که چون ادبیات ما بسیار تحت تاثیر آرایه های ادبی و صور خیال قرار گرفته است، دارای ایهام، ابهامات زیادی است. به عبارت دیگر ادبیات فارسی هم می تواند به ارتباط عاشقانه مردم جامعه ما کمک کند و هم می تواند ابزار مخربی برای ارتباط باشد.
زوج ها برای بهبود ارتباطات خود بایستی آگاهی های زبانی خود را افزایش دهند و از واژگان جدید و غنی تری استفاده کنند. برای لحظات عاشقانه، صمیمانه و جدی تمرین کنند تا بتوانند از این ابزار در جهت بهبود روابط خود استفاده کنند.

▪ تمرین مفهوم یابی
دیگر تمرینی که زوج ها لازم است انجام دهند، مفهوم یابی است. یکی از مثال های بسیار معمول مانند وقتی است که شوهری به همسرش می گویید من دوستت دارم و زن از او می پرسد چندتا؟
یعنی زوجین در پی کشف معنای واقعی واژگانی هستند که برای هم بکار می برند. این تمرین بایستی در مورد ، کلمات و جملات ناراحت کننده نیز بکار رود. یعنی زوج ها بایستی بدانند که از چه چیزی استفاده می کنند.

▪ پیام های متضاد
در بسیاری از موارد مشکل روابط تضاد در نشانه های زبانی با مصداق های واقعی است. وقتی زنی به همسرش می گوید "من خیلی تو را دوست دارم" ولی به او کمک نمی کند و یا از او دوری می کند پیام های متضادی را به همسر انتقال می دهد.
این نوع تضاد یکی از مخرب ترین عواملی است که روابط زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد. زوج ها بایستی یاد بگیرند احساسات واقعی را به یکدیگر انتقال دهند و به یکدیگر دروغ نگویند و بایستی از واژها و جملاتی استفاده کنند که توانایی بیان کم و کیف افکار و احساساتشان را بدرستی داشته باشد.
زبان سلاح افسون گر و گهگاه خطرناکی است، می تواند بگریاند، بخنداند، به شوق بیاورد، عاشق کند، متنفر کند، تحقیر کند و هزاران پیام متفاوت را انتقال دهد، سعی کنید به از این ابزار به درستی استفاده کنید.

شبکه خبری برنا