رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

رونق صید کیلکا در گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

رونق صید کیلکا در گیلان

شناسه : 180100473

خبر اقتصادی

صید کیلکا ازدریای خزردرگیلان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما صیادان گیلانی ازابتدای امسال تا کنون 4هزارو 570تن ماهی  کیلکا صید کردند که 18درصد بیشتر از پارسال است.
با صيد این مقدارکیلکا 45میلیارد ریال درآمد نصیب صیادان شد.
مدیرکل شیلات گیلان گفت : شرایط مناسب آب وهوایی ، افزایش تکثیرطبیعی و تعدیل شناورهای صید ازمهمترین دلایل افزایش 18 درصدی صید کیلکا درگیلان است.    
اسحاق شعبانی افزود : پیش بینی می شود صیادان گیلانی تا پایان فصل صید 4هزارتن ماهی دیگر صید کنند.
270صیاد گیلانی با 27 فروند شناور دردریای خزرکیلکا صید می کنند.
آنچوی، چشم درشت ومعمولی سه گونه ماهی کیلکا دریای خزراست.
صید کیلکا فقط درشب انجام می شود.
صیادان با انداختن تور به داخل آب دریا موجب جمع  شدن ماهیان کیلکا  وافتادن در تورمی شوند.

منبع:خبرگیلان