جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

رونق صید کیلکا درگیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

رونق صید کیلکا درگیلان

شناسه : 172661539

رونق صید کیلکا درگیلان

صید کیلکا ازدریای خزردرگیلان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما صیادان گیلانی ازابتدای امسال تا کنون 3هزارو 632 تن ماهی  کیلکا صید کردند که 13درصد بیشتر از پارسال است.

با صيد این مقدارکیلکا 35میلیارد ریال درآمد نصیب صیادان شد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: شرایط مناسب آب وهوایی،افزایش تکثیرطبیعی وتعدیل شناورهای صیدازمهمترین دلایل افزایش 13 درصدی صیدکیلکا درگیلان است.   

اسحاق شعبانی پیش بینی کرد: صیادان گیلانی تا پایان فصل صید 7هزارتن ماهی دیگر صید کنند.

صید کیلکا دردریای خزر ازنیمه اردیبهشت تا پایان خرداد هرسال بعلت تخم ریزی اینگونه ماهیان ممنوع است.

 270صیاد گیلانی با 27 فروند شناور دردریای خزرکیلکا صید می کنند.

آنچوی، چشم درشت و معمولی  سه گونه ماهی کیلکا دریای خزراست.

صید کیلکا فقط درشب انجام می شود.

صیادان با انداختن نوربه داخل آب دریاماهیان کیلکا را بصورت گروهی جمع کرده و با تورصید می کنند.

 

 

منبع: خبرگیلان