روش تهیه بذر قارچ

روش اول :

روش تهیه سویه : می توان سویه مورد نظر را به صورت خالص خریداری نمواد ویا از بهترین قارچ های رشد کرده در محیط تهیه نمود به این صورت که ابتدا محیط کشتی مانند دکستروزآگار را طبق دستور روی قوطی آن تهیه کرد سپس 20 سی سی از آن را در یک پلیت ریخته وبه مدت 15 دقیقه در اتو کلاو در دمای 121درجه سانتی گراد وفشار 5/1 پوند بر اینچ مربع قرار داده وبعد از سرد شدن در شرایط استریل از بین پایه وکلاهک وهمچنین 2سانتی متر بالاتر از پایین پایه در روی آن  قرار می دهیم وسپس به صورت برعکس در انکوباتور در دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 14 روز می گذاریم که در این صورت کل پلیت پر از میسیلیوم می شود .

روش دوم :

تهیه بذر :در ابتدا 10 کیلوگرم گندم دیم را به مدت 15 دقیقه در 15 لیتر آب جوشانده ( بهتر است چند قطره مایع ظرفشویی در آن چکانید ) سپس با شعله خاموش 15 دقیقه دیگر در آب بماند وسپس آن را در روی یک توری پهن کرده تا آب اضافی آن حذف شود سپس 120 گرم گچ هیدراته (سولفات کلسیم )و30گرم آهک در اتو کلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد وفشار 5/1پوند برانیچ مربع قرارداده وبعد از سرد شدن در شرایط استریل از کمی ازمحتویات پلیت میسلیوم دار را در کیسه ریخته وبه مدت 14 روز در مای 25 درجه سانتیگراد انکوبه می کنیم که وقتی تمام گندمها سفید شدند ، آماده انتقال بر روی کمپوست می باشد .تولید اسپان قارچ خوراکی در حوزه کشت بافت ، آینده روشنی در علم باغبانی دارد چون تولید اسپان آن بیشتر در دست متخصصین بیماری شناسی گیاهی است وکشت قارچ خوراکی به تأسیسات ویژه مثل چیلروکولر وشوفاژ و...نیاز دارد .بازدیدها همیشه دارای دو اسپور هستندتوده اسپور به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا قهوه ای روشن است اسپورها دارای ابعاد 5/4 تا 5/7 میکرومتر می باشند .

گوینده:پوران حاجتی