روستای چوب تراشان

 

این روستا در سالهای گذشته جزو بیجارسر شمرده می شد .این روستا در پای کوه درکه دشت قراردارد وزبان مردمش تالشی است .مردم آن به پیشه ی کشاورزی ، دامداری ، پرورش کرم ابریشم وپرورش زنبور عسل مشغول هستند .صنایع دستی چوبی این روستا در گذشته از رونق برخوردار بود اما چوب تراشان دارای بازاری محدود است .وجه تسمیه این روستا برآمده از نوع فعالیت مردم در گذشته بوده است ، یعنی تراشیدن چوب .این روستا منطقه ای قشلاقی بود .درکنارش روستای تولار در دامنه ی کوه واقع شده است .رودخانه ی امامزاده ابراهیم از غرب آن می گذرد .زبان مردم آن تالشی است وپیشه ی مردم آن ها کشاورزی ، دامدای ، پرورش کرم ابریشم وزنبور عسل است .از فرآورده های آن چای ، عسل ، برنج ،وبافته های پشمی را می توان نام برد .مردم تولار از تسهیلات مبار آباد بهره می گیرند .تولار اکنون جزء روستاهای کددار شفت محسوب نمی گردد .تنز نیز روستایی تابع دهستان چوبر ودارای 120متر ارتفاع از سطح دریا است که منطقه ای دره ای شناخته می شود ورودخانه امامزاده ابراهیم از شمال غرب آن می گذرد .کوه زربینه در جنوب وکوه سله مرز در جنوب شرقی آن واقع است .دره پرزه ودره سله مرز در شرق آن واقع است زبان مردم آن تالشی است .کشاورزی، دامداری ،پرورش کرم ابریشم وزنبورعسل از جمله فعالیت های آنهاست .فرآورده های مردم آن برنج ، چای ، لوبیا وفرآورده های لبنی وبافته های پشمی است .از دیگر دهستان های مجاور ، دهستان چوبر از بخش احمدسرگوراب شفت می باشد که با ارتفاع 60متر از سطح دریا در کنار رودخانه ی امام زاده ابراهیم واقع است .کوه از بالنگه در یم کیلومتری مشرق چوبر واقع است .زبان مردم آن تالشی ، گیلکی وکار وپیشه ی آنان کشاورزی ، دامداری ، پرورش زنبورعسل وپرورش کرم ابریشم می باشد چوبر در مشرق شهرستان شفت قراردارد که از گذشته تاکنون یکی از مهم ترین وقدیمی ترین مناطق شفت بوده است .این روستادر مسیر راه آسفالته شفت به امام زاده ابراهیم وامام زاده اسحاق قراردارد واز خاندان های قدیمی چوبر می توان خاندان یوسفی زاده را نام برد که در محل یوسف آباد چوبر می زیستند .

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گردشگری

کاری از :پوران حاجتی