روستای لیما

روستای لیما روستایی است متراکم که قدمتی بسیار طولانی دارد و مناظر  دیدنی زیادی در اطرافش قرار دارد.همچنین طبق تحقیقات به عمل آمده این روستا ابتدا در ضلع جنوبی روستای فعلی بوده که بر اثر لغزش زمین ساکنان آنجا تغییر مکان داده و به مرکز همین روستا که چشمه آب سرد داشته نقل مکان داده و در آنجا ساکن شده اند و به کارهای کشاورزی آن زمان که بیشتر جو و گندم بود می پرداختند .موقعیت این روستا به این صورت می باشد :
 
از شمال به قلعه کوه لیما و در امتداد آن به راه اصلی آب معدنی که از میا ن کوه سنگی بزرگی که به زبان محلی سرخه تله می گویند،می گذرد که آب این چشمه باعث دفع سنگ کلیه می گردد.
از طرف جنوب به همان محله اولیه که در بالا ذکر شدمنتهی می شود که الان زمین زراعی مردم این محل می باشد وهمچنین گفته می شود در این زمین ها زیر خاکی های زیادی وجود داردکه به گفته اهالی محل قدمتی در حدود  4000 سال دارد.
از ضلع شرقی به جنگل لیما و در امتداد آ ن به اسپرکوه و کوه سماموس  منتهی می شود .گفته می شود در دوران حسن صباح که مقری در قلعه لیما نیز داشت  ، برای انتقال آب وشیر از اعلیه (یکی از کوههای لیما )ازدو لوله سفالی استفاده شده که طول کل مسیر  حدودا 6 کیلومتر می باشد.
در ضلع غربی به روستای لیما گوابر و رودخانه پلرود  منتهی می شودکه جاده این روستا از این جا به محل وصل شده است.ضلع جنوب شرقی این روستا غاری به نام سولکیه دره می با شد که از قدیم الایام گفته اند که دارای طولی به اندازه 5 کیلومتر می با شدولی تا به حال کسی اقدام به اثبات این ادعا نکرده است که علت اصلی این امر نبودن امکانات و تجهیزات کافی و توجه نکردن میراث فرهنگی وارکا ن دیگر می با شد.با وجود چنین روستایی ،با داشتن مکانهای دیدنی و مردمی خونگرم ،متدین و با فرهنگ امید آن داریم که روزی این روستا  به یکی از توریستی ترین نقاط ایران بلکه جهان   تبدیل گردد.
 

Loading the player...