روستای تاریخی میمند کرمان

روستای صخره ای و تاریخی میمند کرمان تازه ترین میراث ثبت شده در یونسکو می باشد. روستای صخره‌ای و تاریخی "میمند" در سی و نهمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو که در بن آلمان برگزار شد، به عنوان نوزدهمین میراث فرهنگی ایران به ثبت جهانی رسید. میمند با قدمت چند هزار ساله از نخستین سکونت‌گاه‌های بشری و از مواریث باستانی ایران به شمار می‌رود. این روستای صخره‌ای و تاریخی در 38 کیلومتری شمال ‌شرقی شهرستان شهر بابک در استان کرمان با وسعت 420 کیلومترمربع و در ارتفاع 2240 متر‌ از سطح دریا واقع شده است. عکس: ساره تجلی