رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

روز شمار 19 بهمن - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

روز شمار 19 بهمن

دانلود

بختيار دستور تيراندازی به سمت مردم را می‌دهد. 
در بعضي از نقاط كشور به سمت مردم تيراندازی مي‌شود.
عده‌ي زيادي از همافران و افراد نيروي هوايي، با لباس‌های نظامي و در ميان شادی و حيرت مردم به اقامت‌گاه امام رفتند. امام خمينی در اين ديدار، خطاب به همافران فرمودند:
«همان‌طور كه گفتيد تا حالا در اطاعت طاغوت بوديد، حال به قرآن پيوستيد. قرآن حافظ شماست. اميدوارم با كمك شما بتوانيم در اينجا حكومت اسلامی را برقرار كنيم.»