رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

روز شمار 18 بهمن - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

روز شمار 18 بهمن

دانلود

امام خميني فرمان داده‌اند نام اشخاصي كه به نوعي به كشور و مردم خيانت كرده‌اند افشا شود.
با تلاش مردم و متخصصين، فرستنده‌اي سيار در مدرسه‌ي علوي راه‌اندازي مي‌شود. اينجا تهران، كانال انقلاب!