رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

روز شمار 14 بهمن - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

روز شمار 14 بهمن

دانلود

در تمام كشور مردم به اعتصاب عمومي دست زده‌اند.
 كاركنان ادارات و وزارتخانه‌های مختلف، وزيران و مديران دولت را به محل كار خود راه نمی‌دهند.
ترس و اضطراب بختيار برای از دست دادن قدرتش هر لحظه بیشتر می شود. با شهردار تهران با انقلابیون همراه شده و به مدرسه‌ی علوی محل سكونت امام روی    می آورد.