رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز شمار 13 بهمن - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

روز شمار 13 بهمن

دانلود

بختيار در واكنش به استقبال عمومي مردم از ورود امام، پي‌درپي با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه‌های آتی خويش سعی در عادی جلوه‌دادن اوضاع دارد. مردم چشم و گوش به مدرسه‌ی علوی دوخته‌اند.
 مردم مشتاق به ديدارامام آنقدر زياد هستند كه كوچه‌های اطراف مدرسه‌ی علوی مملو از جمعيت شده است.
مردم پارچه‌های دست‌نويسی روی ديوار‌ها نصب كرده‌اند كه روی‌شان نوشته‌شده: «زيارت قبول، با يك بار زيارت امام اين توفيق را به ديگران هم بدهيد»