رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

روز شمار 12 بهمن - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

روز شمار 12 بهمن

دانلود

ايران در انتظار امام خمينی غرق در سرور است.  مردم تهران به شوق ورود امام، خيابان‌ها را آب و جارو مي‌كنند.  خط‌های سفيد وسط خيابان تا كيلومتر‌ها تميز شده و مردم مسير حركت امام را پر از گل كرده‌اند. ساعت نه و بيست و هفت دقيقه صبح، امام خمینی پس از 15 سال تبعید وارد خاك ايران شدند.