روباه معمولی

روباه معمولی یکی از 4نوع روباهی است که در ایران زندگی می کند وتعداد وپراکنش آن از روباه های دیگر بیشتر است .روباه حیوانی بسیار باهوش است اما در حکایت ها وداستان ها ، هوش آن به حیله گری وفریب کاری تعبیر شده است .یکی از ابتکارهای روباه برای شکار طعمه است است که با چشمان بسته ،دهان باز و وزبان بیرون افتاده ، درست مانند یک مرده ، روی زمین دراز می کشد پرندگان لاشه خوار ، با دیدن آن برای خوردن لاشه پایین می آیند اما روباه در یک حرکت ، آنها را شکار می کند .
دُم کلفت روباه با موهای کرُک هم این پستاندار را زیبا کرده است وهم کاربردهای دیگری دارد .روباه در هنگام خواب از دُم خود به جای بالش استفاده می کند به علاوه با پوشاندن پاها وصورتش با آن ، گرمای بدن خود را حفظ می کند ودر سرمای شدید یخ نمی زند .همچنین روباه ها با تکان دادن دُم خود پیامهایی برای یکدیگر می فرستند قبل از بدنیا آمدن نوزاد ، روباها شروع به ساختن لانه برای نوزاد می کنند پس از گذشت 50روز روباه ماده 4الی 8نورزاد بدنیا می آورد در این زمان مادر در لانه می ماند وپدر برای او غذا می آورد ونوزادان نیز از شیرمادر تغذیه می کنند.بچه ها تا 4ماهگی به خانواده وابسته اند وپس از آن مستقل می شوند .روباه ترُکمنی ،روباه شنی وشاه روباه ، زندگی می کنند .در بین روباه های ایران روباه معمولی پراکنش بیشتری دارد ودر اغلب مناطق دیده می شود .روباه ترکمنی جثه ای کوچک دارد وفقط در اطراف ترکمن صحرا زندگی می کند این روباه بسیار بازیگوش است وبرخی آن را به عنوان حیوان خانگی نگه می دارند روباه شنی در بیابان های ایران زندگی می کند دربین پنچه دست ها وپاهایش ، موهای بلندی دارد که از فرورفتن جانور در شن جلوگیری می کننند شاه روباه یکی از نادرترین وکوچک ترین روباه های ایران است تعداد اینگونه روباهه که در استپ های کوهستانی زندگی می کند ، بسیار کم است ودر نتیجه ، عادت ها ورفتارهای آن ناشناخته مانده است شاه روباه در مقایسه با سایر روباه ها تیره تر است ودُم بسیار بزرگ دارد اینگونه از روباه ، دونده بسیار ماهری است ومی تواند مدت ها با سرعت 50کیلومتر در ساعت بدود درباره نقش این حیوان در طبیعت باید گفت که مهار کننده جمعیت جوندگان وموش هاست ، هرساله از پوست ودُم آن برای تفریح وتجارت نیز استفاده می نمایند .
 

کاری از :پوران حاجتی