جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمیدرسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید                                    وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست                                    فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد                                    هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب                               به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز                               که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد                                 که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید

من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت                         که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید

بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب                                             که رفت موسم و حافظ هنوز می‌نچشید
حافظ